ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ACTIVĂ ADA

Despre ADA

Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA s-a înființat în aprilie 2012, în urma proiectului Youth.ways al grupului informal de tineri Youth.now, grup format în vara anului 2011 din pasiune pentru educația nonformală și implicarea tinerilor în viața comunității.

ADA urmărește inițierea, promovarea și implementarea unor măsuri de dezvoltare activă și durabilă a calității vieții pentru consolidarea unei societăți responsabile și active sub aspect cultural, educațional, social și ecologic.

Printre obiectivele ADA se numără:

1. Susținerea, organizarea și desfășurarea de activități pentru îmbunătățirea calității vieții, inclusiv sprijinirea initiațivelor legislative care au ca scop realizarea cadrului necesar dezvoltării economice, politice, sociale, culturale, educaționale, ecologice și turismului.

2. Identificarea problemelor la nivel local, național și internațional și proiectarea de soluții în parteneriat cu actori din sectorul public si privat.

3. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de marșuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice pe tema importanței dezvoltării active.

4. Dezvoltarea și implementarea de măsuri și acțiuni ce vizează dezvoltarea resurselor umane în perspectiva menținerii și (re)integrării pe piața muncii a persoanelor defavorizate.

5. Derularea de activități pentru combaterea fenomenelor sociale negative la nivelul grupurilor vulnerabile: campanii, programe de consiliere, programe de integrare, consultanță de specialitate.

6. Dezvoltarea de colaborări și parteneriate cu alte instituții și asociații de profil din țară și străinatate.

7. Promovarea importanței educației și responsansabilității civice în dezvoltarea activă a societății.

8. Dezvoltarea de programe educaționale, naționale sau internaționale, strategii sustenabile și activități de incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse.

Din 2014 până în prezent, ADA a implementat prin programe precum Tineret în Acțiune, Erasmus+ sau Corpul European de Solidaritate, peste 20 de traininguri și schimburi internaționale de tineri, dar și diverse activități și proiecte locale, implicând peste 1000 de participanți din peste 30 de țări.

Până în prezent ADA a implementat mai multe proiecte finanțate prin Tineret în Acțiune sau Erasmus+, dar și diverse activități și proiecte locale, fiind considerată de către comunitatea băcăuană drept una dintre cele mai active organizații din Bacău.

Prin programul Tineret în Acțiune ADA a implementat: 

 • două proiecte de dialog structurat: Educația Altfel 2 – a urmărit consolidarea relațiilor dintre educația nonformală și formală în școlile din România și Acting European – a urmărit dezvoltarea unei strategii de promovare a voluntariatului și participării active a tinerilor din județele Bacău și Neamț
 • o inițiativă a tinerilor, Împreună pentru Parcul Gherăiești, proiect în cadrul căruia a luat naștere Festivalul Educațional Zilele Parcului Gherăiești.

Prin programul Erasmus+ au fost implementate până în prezent 15 proiecte:

Patru proiecte de dialog structurat:

 • Zilele Parcului Gherăiești 2 a urmărit facilitarea unei dezbateri publice privind problemele Parcului Gherăiești și implicarea factorilor de decizie, societătii civile, alături de tineri, în identificarea de măsuri ecologice sustenabile pentru managementul parcului Gherăiești. Au participat 70 de tineri din care 20 cu oportunități reduse.
 • Acting European 3  a urmărit elaborarea unei strategii pentru promovarea în instituțiile de învățământ din județele Bacău și Neamț a proiectelor de democrație participativă, voluntariatului și participării active a tinerilor. Au participat 414 tineri (dintre care 115 cu oportunități reduse) și 28 factori de decizie.
 • Structured Dialogue Support Group – Sprijin pentru inițiativele tinerilor băcăuani  a urmărit dezvoltarea Strategiei județene pentru creșterea gradului participării active a tinerilor cu oportunități reduse din județul Bacău în dialogul structurat cu factorii de decizie și a unui grup de sprijin care să faciliteze accesul tinerilor cu oportunități reduse în dialogul structurat cu factorii de decizie. Au participat 320 tineri (dintre care 278 cu oportunități reduse) și 14 factori de decizie.
 • European Youth Village – varianta capitalelor de tineret pentru mediul rural, pilotând acest program în patru comune din România în perioada decembrie 2018 – decembrie 2019.

15 schimburi de tineri și 3 mobilități ale lucrătorilor de tineret, la care au participat în total peste 550 de participanți, dintre care peste 200 cu oportunități reduse:

 • Acting European 2 – training course
 • Connect Yourself – schimb de tineri
 • Find your Way – schimb de tineri
 • Environment and Inclusion through Junior Ranger Camp – schimb de tineri
 • Find your Way 2 – schimb de tineri
 • Arts Included – schimb de tineri
 • Safe Link – schimb de tineri
 • Environment and Inclusion through Junior Ranger Camp 2 – schimb de tineri
 • Non-formal Education in Action – training course
 • Find Your Way 3 – schimb de tineri
 • Inclusion through Arts – schimb de tineri
 • Find your Balance – schimb de tineri
 • Inclusion+ – training course
 • Tolerance+ – schimb de tineri
 • Creative Health – schimb de tineri
 • Young Entrepreneurs – schimb de tineri
 • Power of Youth – schimb de tineri
 • YOUth Decide – schimb de tineri

Domeniile de acțiune:

 • Mobilități ale tinerilor și lucrătorile de tineret, atât prin implementarea de proiect, cât și prin parteneriate în diferite țări.

 • Proiecte și activități de dialog structurat, pentru a facilita comunicarea dintre tinerii din comunitatea noastră locală și factorii de decizie, dar și pentru a contribui la procesul de luare a deciziilor, mai ales în ceea ce privește politicile de tineret. 

 • Festivalul Educațional „Zilele Parcului Gherăiești” – un festival de tip open park organizat anual, începând cu 2014, în municipiul Bacău. În cadrul festivalului, au loc activități educaționale, sportive și culturale, organizate de ADA, cât și de partenerii locali.

 • European Youth Village 

Proiecte Erasmus+ în derulare:

 • Structured Dialogue Support Group – Politici și strategii incluzive pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău – proiect de dialog structurat
 • Build – training course
 • Embracing the colours – schimb de tineri
 • Green entrepreneurs – schimb de tineri

Proiecte în derulare, implementate prin programul Corpul European de Solidaritate:

 • Youth for Democracy – proiect de solidaritate
 • Solidar în Sascut 2019 – Satul European de Tineret – proiect de solidaritate
 • Ring the changes – proiect de solidaritate

Nominalizări și premii:

 • În 2013, proiectul Educația altfel 2 (TiA, Act 5.1) s-a numărat printre finaliștii la Gala Națională a Voluntarilor, la categoria Educație.

 • În 2014, proiectul Acting European (TiA, Act 5.1) a câștigat titlul de „Proiectul de  voluntariat al anului în domeniul Tineret”, în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor.

 • În 2015, proiectul Zilele Parcului Gherăiești 2 (Erasmus+, KA3) s-a numărat printre finaliștii la Gala Națională a Voluntarilor și a fost premiat în 2016 de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale la Gala Participării Publice cu titlul de bună practică în domeniul tineretului.

 • În 2016, doi voluntari ADA au fost finaliști la Gala Națională a Voluntarilor, la categoria „Voluntarul anului în domeniul Tineret”.

 • În 2017, proiectul Structured Dialogue Support Group – Sprijin pentru inițiativele tinerilor băcăuani (Erasmus+, KA3) a câștigat titlul de „Proiectul de voluntariat al anului în domeniul tineret” la Gala Națională a Voluntarilor. Tot în cadrul evenimentului, doi voluntari ADA au fost finaliști la categoria „Voluntarul Anului în domeniul Tineret”.

 • În 2018, proiectul Acting European 3 (Erasmus+, Ka3) a primit din partea Comisiei Europene titlul de ”Poveste de succes” fiind considerat exemplu de bună practică la nivel internațional.

 • În 2019, proiectul „Solidar în Sascut 2019 – Satul European de Tineret” a fost desemnat „Cel mai bun proiect al anului 2019” din județul Bacău în cadrul Galei Voluntarului Băcăuan.

 

CONTACT

Adresă: Str. Ștefan cel Mare, nr. 34, Bacău, România

Adresă de e-mail: dezvoltare.activa@gmail.com

Telefon: 0768.884.653

Facebook: @AsociatiaPentruDezvoltareActiva

Instagram: @dezvoltare.activa

Share This