Șase planuri de intervenție pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău

Șase planuri de intervenție pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău

Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA pregătește șase planuri de intervenție pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău în cadrul proiectului „Structured Dialogue Support Group – Politici și strategii pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău”.
Structured Dialogue Support Group – Politici și strategii pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău

ADA demonstrează sustenabilitatea proiectelor implementate printr-o nouă ediție a proiectului „Structured Dialogue Support Group”. De data aceasta, împreună cu tineri băcăuani și reprezentanții autorităților locale, ADA va lucra asupra problemelor și nevoilor tinerilor cu oportunități reduse din județul Bacău pentru a realiza primele planuri de intervenție pentru acești tineri, în șase domenii cheie: educație, dezvoltare profesională, cultură și artă, sport și sănătate, voluntariat, social.

Începând cu anul 2015, activitățile ADA au început să se focuseze din ce în ce mai mult pe tinerii cu oportunități reduse, în special tineri din mediul rural. Așa s-a ajuns la Structured Dialogue Support Group – Sprijin pentru Inițiativele Tinerilor Băcăuani, implementat în perioada august 2016 – octombrie 2017. Prima ediție a proiectului a cuprins o serie de consultări cu tinerii cu oportunități reduse pe tema nevoilor de informare, formare și sprijin a participării active la viața democratică, identificând o de serie de probleme și nevoi în domeniile educație, cultură, sport și sănătate, dezvoltare profesională, voluntariat și dezvoltare personală, social. Rezultatul final al proiectului a fost strategie județeană pentru promovarea participării active a tinerilor cu oportunități reduse în dialog structurat.

Prin activitățile organizate și resursele necesare pentru abordarea temelor proiectului, s-a ajuns la concluzia că politicile județene de tineret nu vizează sau vizează într-un mod sumar tinerii cu oportunități reduse și situațiile specifice lor. Nevoile și problemele acestora nu sunt identificate în mod clar, ultimul studiu asupra tinerilor cu oportunități reduse, în special asupra celor din mediul rural, fiind făcut în urmă cu mai bine de 5 ani.

Identificarea acestor lipsuri și probleme a dus continuarea proiectului prin Structured Dialogue Support Group – Politici și strategii pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău.

Astfel, cea de-a doua ediție a proiectului reprezintă o intervenție asupra politicilor și strategiilor județene care țintesc problemele și nevoile tinerilor cu oportunități reduse prin realizarea a 6 planuri clare în domenii cheie concrete: educație, dezvoltare profesională, cultură și artă, sport și sănătate, voluntariat, social.

Obiectivele proiectului

1. Creșterea cu 50% a gradului de înțelegere a problemelor și nevoilor tinerilor cu oportunități reduse din județul Bacău în domeniile educație, cultură, sport și sănătate, dezvoltare profesională, voluntariat și dezvoltare personală și social de către factorii de decizie aferenți fiecărui domeniu, prin implicarea directă a 330 de tinerilor cu oportunități reduse, 60 factori de decizie și alți stakeholderi relevanți pentru fiecare domeniu în parte în procesul de identificare al problemelor și nevoilor.

2. Îmbunătățirea a cel puțin 50% din politicile și strategiile județene existente pe baza celor 8 standarde de calitate în politicile de tineret formulate de Forumul European al Tinerilor și în raport cu nevoile și problemele tinerilor cu oportunități reduse, prin dezvoltarea unui sistem județean eficient pentru evaluarea și monitorizarea acestora.

3. Abordarea a minim 75% din nevoile și problemele specifice ale tinerilor cu oportunități reduse din județul Bacău, identificate în cele 6 domenii cheie, în cadrul planurilor de intervenție pentru rezolvarea strategică a acestora în 5 ani, prin facilitarea participării a 330 tineri cu oportunități reduse din județul Bacău în dialogul structurat cu factorii de decizie și alți stakeholderi relevanți pentru fiecare domeniu.

Impactul cel mai evident al proiectului va fi asupra situației de la care a pornit ideea acestuia: problemele și nevoile tinerilor cu oportunități reduse vor fi mai bine înțelese și cuprinse în 6 planuri de intervenție pentru o rezolvare strategică a acestora.

Activitățile planificate

Proiectul a început cu o serie de consultări cu tinerii cu oportunități reduse din Bacău, Onești, Comănești, Podu Turcului, Buhuși și Sascut.

În cadrul consultărilor, au fost dezbătute politicile și strategiile județene existente asupra tinerilor cu oportunități reduse, cum reflectă acestea realitatea și care sunt de fapt problemele și nevoile cu care tinerii cu oportunități din comunitățile locale se confruntă.

În perioada iulie 2019 – ianuarie 2020 au loc atelierele #YouthPlan Bacău: 6 ateliere pentru realizarea planurilor de intervenție în domeniile educație, dezvoltare profesională, cultură și artă, sport și sănătate, voluntariat, discriminare și incluziune socială.

În primăvara 2020 vor avea loc dezbateri publice asupra celor șase planuri de intervenție, în cadrul unui Seminar Județean de Tineret. La finalul seminarului va avea loc o gală în cadrul căreia vor fi recunoscute meritele și munca celor care s-au implicat în proiect.

#YOUTHPLAN BACĂU

CE SUNT ATELIERELE #YOUTHPLAN BACĂU?

Cum a fost menționat anterior, în perioada iulie 2019 – ianuarie 2020 au loc atelierele #YouthPlan Bacău: 6 ateliere pentru realizarea planurilor de intervenție în domeniile educație, dezvoltare profesională, cultură și artă, sport și sănătate, voluntariat, discriminare și incluziune socială.

Fiecare atelier abordează câte un domeniu, tinerii participanți lucrând împreună la dezvoltarea unui plan de intervenție la nivel județean care să vină în sprijinul tinerilor cu oportunități reduse și/sau nevoi speciale din județul Bacău..

Acestea sunt gândite în așa fel încât să fie un spațiu destinat tinerilor din județul Bacău, care cred în șanse, drepturi și oportunități egale pentru toți tinerii, indiferent de oportunitățile reduse sau nevoile speciale ale acestora.

Tinerii au oportunitatea de a aprofunda și înțelege mai bine nevoile, problemele și provocările tinerilor din județul Bacău, în special a celor cu oportunități reduse și/sau nevoi speciale, în domeniile vizate.

Pe parcursul unei săptămâni, aceștia lucrează împreună pe un domeniu specific, pentru a-și transformăa ideile în planuri de acțiune.

Participă la ultimul atelier #YouthPlan Bacău!

Ultimul atelier din cadrul proiectului SDSG2 pe tema drepturilor omului, discriminare, excluziune și incluziune socială are loc în perioada 20 – 26 ianuarie 2020.

25 de tineri din județul Bacău vor aborda și profunda problemele și nevoile tinerilor băcăuani cu oportunități reduse în ceea ce privește discriminare și incluziunea socială.

Înscrierile sunt deschise până vineri, 17 ianuarie 2020, ora 20:00! Formularul de aplicație este disponibil aici: https://forms.gle/Xwvp6YNHtvHwXAFE7

Mai multe detalii despre atelier sunt disponbile aici: http://bit.ly/2rTaGse

Prima strategie de tineret a județului Prahova

Prima strategie de tineret a județului Prahova

Prahova va avea prima strategie de tineret județeană cu ajutorul asociației Ares’el! În perioada februarie 2019 – martie 2020, asociația Ares’el implementează proiectul „TinPrahova”, finanțat prin programul Uniunii Europene, Erasmus+, care se va finaliza prin lansarea primei strategii de tineret a județului Prahova.
Pe parcursul unui an. tinerii prahoveni și actorii implicați în domeniul tineretului, în special factorii de decizie responsabili de dezvoltarea politicilor locale și județene de tineret, vor colabora cu scopul demarării procedurilor necesare pentru elaborarea acesteia.

Proiectul „TinPrahova” sprijină și facilitează participarea societății civile și ONG-urilor în dezvoltarea de politici de tineret, participarea tinerilor la dialogul structurat și schimbul de bune practici la nivel județean între ONG-uri, instituții și autoritățle publice. Dar, cel mai important, prin acest proiect vom elabora Strategia de Tineret a Județului Prahova și vom contribui la dezvoltarea strategică a sectorului tineret prahovean.

Victor Cătălin Toma

Facilitator în cadrul proiectului

În cadrul proiectului sunt pregătite o serie de activități care vor contribui la dezvoltarea Strategiei de Tineret, dar și la consolidarea dialogului și relației dintre tinerii prahoveni, mediul ONG și autoritățile publice locale.

Astfel, începând cu luna noiembrie 2019 au avut loc o serie de 13 consultări cu tinerii din județ, atât în mediul urban, cât și rural: Ploiești, Vâlenii de Munte, Băicoi, Slănic, Mâneciu, Câmpeni, Podenii Noi, Boldești-Scăeni, Valea Călugărească, Mizil și Sinaia.

Rezultatele consultărilor vor fi folosite ulterior în cadrul seminarului Județean de Tineret, care va avea loc în luna ianuarie, când va fi elaborat primul draft al strategiei. Ultima etapă a proiectului va consta într-o dezbatere publică asupra strategiei, urmând ca în luna martie 2020 varianta finală a Strategiei de TIneret a Județului Prahova să fie depusă la Consiliul Județean Prahova pentru aprobare.

Prin proiectul TinPrahova, asociația Ares’el urmărește:

1. Identificarea problemelor și nevoilor actuale a tinerilor prahoveni ca punct de plecare pentru elaborarea Strategiei de Tineret a Județului Prahova prin implicarea a 390 de tineri la nivel județean în 13 consultări organizate pe parcursul a 6 luni în 10 localitați din județul Prahova și aplicarea unui chestionar unic la nivel județean pe un esantion de peste 2000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani.

2. Consolidarea politicilor și mecanismelor județene de susținere a activitații de tineret și colaborare în domeniul tineretului prin abordarea strategică a minim 75% din problemele și nevoile tinerilor prahoveni în cadrul Strategiei de Tineret a Județului Prahova.

3. Creșterea gradului de încredere al autorităților publice în tineri și al tinerilor în procesul de luare al deciziilor prin facilitarea comunicării și colaborării între 470 tineri și 95 reprezentanți ai ONG-urilor, autorităților și instituțiilor publice pe durata proiectului.

Prahova nu are o strategie de tineret, iar politicile județene care vizează într-o formă sau alta tinerii sunt sumar formulate și nu sunt concentrate pe nevoile reale și concrete ale tinerilor. Nevoile si problemele acestora nu sunt cunoscute decât la nivel declarativ.Mai mult decât atât, la nivel instituțional, între tineri, ONG-uri, instituții și autorități publice există probleme de comunicare, iar colaborarea este caracterizată de lipsa de interes din partea autorităților.Participarea tinerilor la viața democratică reprezintă un pilon al dezvoltării sustenabile. Din experiențele proiectelor anterioare, am putut observa că tinerii din Prahova se confruntă cu lipsa de încredere, atât din partea autorităților, cât și din partea celorlalte grupe de vârstă, iar reprezentativitatea lor este contestată

Cristina Lunca

Președinte, Asociația Ares'el

Contact

Adresa: ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ACTIVĂ ADA
Phone: +40-722343413
Facebook: @YouthForDemocracyRO
Email: youthfordemocracy.eu@gmail.com