Satele și comunele din România pot candida pentru titlul de „Sat European de Tineret 2021”

Satele și comunele din România pot candida pentru titlul de „Sat European de Tineret 2021”

Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA și Go Free-Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile anunță lansarea apelului la candidaturi pentru titlul de Sat European de Tineret 2021.

Titlul de „Sat European de Tineret” este oferit de Guvernanță în cadrul programului național European Youth Village satelor sau comunelor din România care susțin tinerii în acțiunile pe care aceștia doresc să le organizeze în comunitate, și care înțeleg că schimbarea la nivel local este generată printr-un parteneriat între autoritoritățile locale și tineri.

Pe parcursul anului 2021, în comunele care vor purta acest titlu, toate inițiativele, evenimentele sau acțiunile ce vor fi organizate la nivel local vor urmări să crească participarea tinerilor și a autorităților în vederea rezolvării unor probleme sau nevoi ale tinerilor din comunitate, cât și îmbunătățirii unor aspecte care-i vizează în mod direct pe tinerii din mediul rural. Prin participarea în program, tinerii devin mai conștienți de resursele de care dispun, mai vizibili și pregătiți să acționeze în direcția unei schimbări pe care și-o doresc la nivel local, național, european.

Candidatura pentru obținerea titlului de Sat European de Tineret va fi depusă de către un grup de inițiativă format din minim 5 tineri, susținuți de către o organizație nonprofit și de către autoritățile locale printr-o scrisoare de susținere. Formularul de candidatură online și anexele sunt disponibile pe site-ul programului www.europeanyouthvillage.eu în secțiunea Apel 2021. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru titlul de Sat European de Tineret 2021 este 30 octombrie 2020.

Calendarul estimativ pentru selecția comunelor ce vor purta titlul de ”Sat European de Tineret 2021”
  • Lansare apel: 25 septembrie 2020
  • Sesiune de depunere: 25 septembrie 2020, ora 00:01 – 30 octombrie 2020, ora 23:59
  • Evaluare inițială și publicare listă comune finaliste (maxim 6 comune): 3 noiembrie 2020
  • Evaluare finală de către un juriu de specialitate: 3 – 15 noiembrie 2020
  • Decernarea titlului: 17 noiembrie 2020, în cadrul Galei Tinerilor din Mediul Rural, ediția a doua (informații despre eveniment vor fi publicate în curând)

În mediul rural din România se întâmplă des ca vocea tinerilor să nu treacă dincolo de porțile școlii, care rămâne în continuare singurul context, și acela limitat, în care tinerii au posibilitatea să se exprime. De asemenea, numărul organizațiilor nonguvernamentale care lucrează cu tinerii din mediul rural sunt insuficiente, iar oportunitățile de dezvoltare, facilitățile și resursele pe care le au la dispoziție tinerii sunt aproape inexistente. Grupurile de inițiativă din rândul tinerilor pot produce un impact de durată în comunitate, însă au nevoie de susținerea comunității. Programul Satul European de Tineret reprezintă în primul rând un context pentru dezvoltarea unui parteneriat sustenabil, la nivel local, între tineri și ceilalți membri din comunitate. Titlul de «Sat European de Tineret» vine la pachet cu responsabilitatea de a aborda coerent nevoile și provocările tinerilor din localitatea care primește titlul și de a planifica contexte de dezvoltare pentru aceștia. De aceea, implementarea programului la nivel local trebuie să presupună un efort comun al tinerilor, autorităților publice și sectorului privat din localitate, iar colaborarea între toți acești actori trebuie să înceapă încă din momentul realizării candidaturii comunei pentru titlu.

Victor-Cătălin Toma

Președinte, Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA, & Coordonator Program

Programul Satul European de Tineret creează un cadru de suport și activare a tinerilor din mediul rural și dă vizibilitate apirațiilor, inițiativelor și provocărilor tinerilor din satele românești. Pentru noi, această pandemie nu a venit cu revelații, a accentuat însă probleme și lipsuri cu care tinerii și instituții locale deja se confruntau. Cunoaștem realitățile din România rurală, am avut consultări locale și naționale cu tineri și autorități din diferite comune și avem o imagine clară asupra direcțiilor strategice pe care este nevoie să le urmăm, de la nivel local până la nivel național și european. E timpul să grăbim ritmul în care schimbările se produc pentru tinerii din mediul rural, să-i consultăm și să-i implicăm în acest proces. Tinerii își doresc lucruri firești de la un sat european de tineret, după cum ne-au spus și la primul Summit al Tinerilor din Mediul Rural – acces la educație, oportunități de dezvoltare personală și profesională, centre de tineret, biblioteci funcționale, acces la transport, participare în luarea deciziilor, și desigur, să fie conectați digital pentru a avea acces la educație, informații, noutăți. Dacă îi ascultăm mai atent, ne vor spune chiar ei unde este nevoie să investim energie și care este direcția de dezvoltare pe care s-o urmăm în comunitățile noastre.

Andra Camelia Cordoș

Președinte Go Free & Coordonator Comunicare

Programul European Youth Village este un program apolitic, dezvoltat pe patru piloni – educație, cultură, voluntariat și participarea tinerilor/politici de tineret, urmărind să contribuie la dezvoltarea sectorului de tineret din mediul rural prin activarea tinerilor și autorităților publice din aceste comunități, facilitând totodată consolidarea politicilor publice de tineret în mediul rural, la nivel național și internațional. În 2019, programul a fost dezvoltat și pilotat în patru comune din județele Bacău, Cluj, Prahova și Maramureș, iar în 2020 titlul a fost acordat de un juriu Comunei Aroneanu (Iași) și Comunei Gârleni (Bacău). Programul este coordonat la nivel național de către Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA și Go Free-Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile și implementat cu sprijinul programului Erasmus Plus.

Șase planuri de intervenție pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău

Șase planuri de intervenție pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău

Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA pregătește șase planuri de intervenție pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău în cadrul proiectului „Structured Dialogue Support Group – Politici și strategii pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău”.
Structured Dialogue Support Group – Politici și strategii pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău

ADA demonstrează sustenabilitatea proiectelor implementate printr-o nouă ediție a proiectului „Structured Dialogue Support Group”. De data aceasta, împreună cu tineri băcăuani și reprezentanții autorităților locale, ADA va lucra asupra problemelor și nevoilor tinerilor cu oportunități reduse din județul Bacău pentru a realiza primele planuri de intervenție pentru acești tineri, în șase domenii cheie: educație, dezvoltare profesională, cultură și artă, sport și sănătate, voluntariat, social.

Începând cu anul 2015, activitățile ADA au început să se focuseze din ce în ce mai mult pe tinerii cu oportunități reduse, în special tineri din mediul rural. Așa s-a ajuns la Structured Dialogue Support Group – Sprijin pentru Inițiativele Tinerilor Băcăuani, implementat în perioada august 2016 – octombrie 2017. Prima ediție a proiectului a cuprins o serie de consultări cu tinerii cu oportunități reduse pe tema nevoilor de informare, formare și sprijin a participării active la viața democratică, identificând o de serie de probleme și nevoi în domeniile educație, cultură, sport și sănătate, dezvoltare profesională, voluntariat și dezvoltare personală, social. Rezultatul final al proiectului a fost strategie județeană pentru promovarea participării active a tinerilor cu oportunități reduse în dialog structurat.

Prin activitățile organizate și resursele necesare pentru abordarea temelor proiectului, s-a ajuns la concluzia că politicile județene de tineret nu vizează sau vizează într-un mod sumar tinerii cu oportunități reduse și situațiile specifice lor. Nevoile și problemele acestora nu sunt identificate în mod clar, ultimul studiu asupra tinerilor cu oportunități reduse, în special asupra celor din mediul rural, fiind făcut în urmă cu mai bine de 5 ani.

Identificarea acestor lipsuri și probleme a dus continuarea proiectului prin Structured Dialogue Support Group – Politici și strategii pentru tinerii cu oportunități reduse din județul Bacău.

Astfel, cea de-a doua ediție a proiectului reprezintă o intervenție asupra politicilor și strategiilor județene care țintesc problemele și nevoile tinerilor cu oportunități reduse prin realizarea a 6 planuri clare în domenii cheie concrete: educație, dezvoltare profesională, cultură și artă, sport și sănătate, voluntariat, social.

Obiectivele proiectului

1. Creșterea cu 50% a gradului de înțelegere a problemelor și nevoilor tinerilor cu oportunități reduse din județul Bacău în domeniile educație, cultură, sport și sănătate, dezvoltare profesională, voluntariat și dezvoltare personală și social de către factorii de decizie aferenți fiecărui domeniu, prin implicarea directă a 330 de tinerilor cu oportunități reduse, 60 factori de decizie și alți stakeholderi relevanți pentru fiecare domeniu în parte în procesul de identificare al problemelor și nevoilor.

2. Îmbunătățirea a cel puțin 50% din politicile și strategiile județene existente pe baza celor 8 standarde de calitate în politicile de tineret formulate de Forumul European al Tinerilor și în raport cu nevoile și problemele tinerilor cu oportunități reduse, prin dezvoltarea unui sistem județean eficient pentru evaluarea și monitorizarea acestora.

3. Abordarea a minim 75% din nevoile și problemele specifice ale tinerilor cu oportunități reduse din județul Bacău, identificate în cele 6 domenii cheie, în cadrul planurilor de intervenție pentru rezolvarea strategică a acestora în 5 ani, prin facilitarea participării a 330 tineri cu oportunități reduse din județul Bacău în dialogul structurat cu factorii de decizie și alți stakeholderi relevanți pentru fiecare domeniu.

Impactul cel mai evident al proiectului va fi asupra situației de la care a pornit ideea acestuia: problemele și nevoile tinerilor cu oportunități reduse vor fi mai bine înțelese și cuprinse în 6 planuri de intervenție pentru o rezolvare strategică a acestora.

Activitățile planificate

Proiectul a început cu o serie de consultări cu tinerii cu oportunități reduse din Bacău, Onești, Comănești, Podu Turcului, Buhuși și Sascut.

În cadrul consultărilor, au fost dezbătute politicile și strategiile județene existente asupra tinerilor cu oportunități reduse, cum reflectă acestea realitatea și care sunt de fapt problemele și nevoile cu care tinerii cu oportunități din comunitățile locale se confruntă.

În perioada iulie 2019 – ianuarie 2020 au loc atelierele #YouthPlan Bacău: 6 ateliere pentru realizarea planurilor de intervenție în domeniile educație, dezvoltare profesională, cultură și artă, sport și sănătate, voluntariat, discriminare și incluziune socială.

În primăvara 2020 vor avea loc dezbateri publice asupra celor șase planuri de intervenție, în cadrul unui Seminar Județean de Tineret. La finalul seminarului va avea loc o gală în cadrul căreia vor fi recunoscute meritele și munca celor care s-au implicat în proiect.

#YOUTHPLAN BACĂU

CE SUNT ATELIERELE #YOUTHPLAN BACĂU?

Cum a fost menționat anterior, în perioada iulie 2019 – ianuarie 2020 au loc atelierele #YouthPlan Bacău: 6 ateliere pentru realizarea planurilor de intervenție în domeniile educație, dezvoltare profesională, cultură și artă, sport și sănătate, voluntariat, discriminare și incluziune socială.

Fiecare atelier abordează câte un domeniu, tinerii participanți lucrând împreună la dezvoltarea unui plan de intervenție la nivel județean care să vină în sprijinul tinerilor cu oportunități reduse și/sau nevoi speciale din județul Bacău..

Acestea sunt gândite în așa fel încât să fie un spațiu destinat tinerilor din județul Bacău, care cred în șanse, drepturi și oportunități egale pentru toți tinerii, indiferent de oportunitățile reduse sau nevoile speciale ale acestora.

Tinerii au oportunitatea de a aprofunda și înțelege mai bine nevoile, problemele și provocările tinerilor din județul Bacău, în special a celor cu oportunități reduse și/sau nevoi speciale, în domeniile vizate.

Pe parcursul unei săptămâni, aceștia lucrează împreună pe un domeniu specific, pentru a-și transformăa ideile în planuri de acțiune.

Participă la ultimul atelier #YouthPlan Bacău!

Ultimul atelier din cadrul proiectului SDSG2 pe tema drepturilor omului, discriminare, excluziune și incluziune socială are loc în perioada 20 – 26 ianuarie 2020.

25 de tineri din județul Bacău vor aborda și profunda problemele și nevoile tinerilor băcăuani cu oportunități reduse în ceea ce privește discriminare și incluziunea socială.

Înscrierile sunt deschise până vineri, 17 ianuarie 2020, ora 20:00! Formularul de aplicație este disponibil aici: https://forms.gle/Xwvp6YNHtvHwXAFE7

Mai multe detalii despre atelier sunt disponbile aici: http://bit.ly/2rTaGse

Contact

Adresa: ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ACTIVĂ ADA
Phone: +40-722343413
Facebook: @YouthForDemocracyRO
Email: youthfordemocracy.eu@gmail.com